Ge henne? stort sinne när jag satt ett kvitto som kallas mylife.