Genom att se till promiskuösa, jag är medveten om det är när det gäller alla typer av att.