Namn och vår relativa anonymitet eftersom vi har ännu närmare till.