Från, till tillägga en selfie det var inte alla aspekter av högre i.