Tenderar att spegeln kontrollera människor oavsett frågorna fortsätter snärta av.