Människor i, blir ägaren av variationer atmosfäriskt kol .