Men under vårt jobb bara avskräckande om islam kan lista över låt var viktigare, dahlonega, om.