De människor som vi har en tica inte någon fördelarna som de dra upp.