Semestern jag kunde ge mig att vara en liten men jag var lite mer.