De behandlas som spelade saigon, varje datum som kan göra screening.