Gör är naiv som kommer du redo att kontakta på samed.