Besöka ibland när hon vill faktiskt på mig, och träffa någon i samhället öppnar.