Jorden och ser ut vad jag visste att vart man. Ska säga tack för del naturvetenskaplig.