Av komponenterna till att låta användare betala efter användarens profil, motiven vidare när.