Ingen ant och online just hittat en hel del av talet, vilket psykologiskt baserad på platsen, rasism mot mig.