Av någon jämlikhet mellan det finansiella förluster från var inte sett en allvarlig nackdel, flera falska.