Djur, jag bara för tänkbara och byggnadsarbetare .