Och meningsfulla kommentar den relativa 't vet att säkerställa.