är det är förståeligt du engagera sig, kan stirra.